Za sedimenty jihočeských pánví - část II.

  21.06 2018     Ing. Plecer Václav

V neděli 3.června se pod patronací Pavla Machka konala druhá část společné exkurze za sedimenty jihočeských pánví. Opět jsme projeli kus našeho kraje, tentokrát  hlavně budějovickou pánev mezi Zliví, kde jsme začínali, a Týnem nad Vltavou. Naše putování jsme pak zakončili v Ledenicích v těžebně Růžov, jejíž sedimenty přináleží k pánvi Třeboňské. Pavlův odborný výklad byl pro nás nemnoho přítomných značně přínosný, poznali jsme místa, kde jsme ještě nebyli, dokonce došlo na mineralogické nálezy rutilu a markazitu. Také jsme se cestou stavili na známých lokalitách vltavínů, bohužel bezúspěšně, ale nevadí, mezi řádky kukuřice jsme si pěkně poklábosili. Tak snad zase vyrazíme někdy jindy někam jinam a třeba v hojnějším počtu.


Fotogalerie:

Báze zlivského souvrství, slepence, spodní až střední miocén
Slepence zlivského souvrství - detail
Bývalý důl Svatopluk, stratotyp mydlovarského souvrství. Jsou to vůbec jižní Čechy ???
Jinde na bázi mydlovarského souvrství. Střední miocén.
Nálezy drobných rutilů zpod báze mydlovar.
V jiné části lokality - sloj lignitu, nad ní diatomit, u ní Jirka Zikeš
Kousek lignitu
Nálezy markazitu z jiné části uhelné sloje.
Těžebna Růžov - v nadloží žáruvzudorné modřicové jíly, v podloží diatomit.
Pavel a já na vrstvě křemeliny.
Ráno ve Zlivi. Zleva : Jirka, Pavel, Zdeněk a Martin, dole já.