Společná výprava klubu - Za sedimenty jihočeských pánví

  07.01 2018     Ing. Plecer Václav

V květnu 2017 se uskutečnila, pod patronací Pavla Machka, první a bohužel jediná společná výprava klubu JMK, cílená na poznání sedimentů jihočeských pánví. Společně jsme navštívili typové lokality jednotlivých souvrství od nejstarších permokarbonských vrstev jihočeské pánve po souvrství lipnické, datované do přelomu druhohor a třetihor. Ve značně teplém dni jsme procestovali více jak 140 km po lokalitách českobudějovické a třeboňské pánve, kdy na každém zastavení na té které lokalitě nám byl podán odborný výklad našich profesionálních geologů Pavla Machka a Petra Welsera. Byli jsme seznámeni se vznikem jihočeských pánví, s jednotlivými souvrstvími těchto pánví a s jejich charakteristikou a zvláštnostmi. Tato výprava byla první částí celé exkurze, na podzim jsme plánovali druhou výpravu za terciérními sedimenty, bohužel díky značně deštivému počasí k tomu již nedošlo, neboť zvláště v těžebně Růžov, kam jsem zajistil povolení ke vstupu, bychom se v jílech ledenického souvrství nejspíše utopili. Takže pokračování opět na jaře ! Zdař Bůh !


Fotogalerie:

Lokalita Blana, těžebna žáruvzdorných jílů LB Minerals. Druhohory, klikovské souvrství.
Pavel při odborném výkladu s dalšími odborníky : Petrem, Jirkou a Zdeňkem.
Občas se v jílovcích nachází fosílie ryb. Ale jen občas.
Lokalita Úsilné, stavba silnice. Prvohory, permokarbon, Stefan.
Lokalita Lhotice, důl Etna, permokarbon, lhotické vrstvy.
Lokalita Kolný, pískovna. Druhohory, klikovské souvrství.
Klikov, klikovské souvrství. Plahočili jsme se tam asi jeden km abychom zjistili, že tam není co vidět. Zaniklá těžebna jílu, nyní rybník.
Lokalita Tušť, kvartér. Pískové vrstvy na skalním, granitovém podloží. Moc pěkné.
Spokojený Jirka na Tušti. Moc pěkné.
Lokalita Lipnice, výpusť rybníka, báze třetihor, lipnické souvrství, silně prokřemenělé sedimenty.
Spokojený Jirka na Lipnici.
Závěrečné foto : zleva : Jarda Irmiš, Jirka Zikeš, Pavel Machek, Láďa Musil, Dalibor Fusek, Zdeněk Mach a Petr Welser. Dole vlevo Mirek Kubišta a Václav Plecer ( vpravo )