Nerestský a horosedelský lom

  12.10 2018     Ing. Musil Martin, DiS, Ph.D.

Ve středu po poledni jsem v rámci pracovní cesty narazil na silnici poblíž Čimelic na Pavla. Bylo hezky a trocha času, tak jsme omrkli nedaleký Nerestský lom, který je v současnosti přírodní památkou. Je to pěkné místo s teplomilnou květenou a vzácnou faunou. Lom (resp. 2 lomy) jsou založeny ve vápenci. Kromě četných drobných krasových jevů jsou zde odkryty i menší krasové dutiny. Vápenec je zde často jako pěkně čistý, bílý až šedavý mramor. V jedné z dutin lze kromě krasových jevů pozorovat recentní krystalky sádrovců. Sádrovec lze nalézt i na puklinách v partiích bohatších na pyrit. Ve stěně lomu je dobře patrná ostře ohraničená žíla granodioritu. Na puklinách granodioritu se nehojně vyskytuje pěkně zelený a fialový fluorit ve sploečnosti kalcitu. Později jsme se ještě přesunuli na příbramsko, kde jsme již jen čistě turisticky obešli některá chátrající díla na uran. Pěkně strávené odpoledne.


Fotogalerie:

Fluorit v kalcitu na puklině granodioritu
Zkrasovatělý blok vápence
Další z mnoha krasových jevů
Panorama horosedelského vápencového lomu. V levé části žíla granodioritu.
Panorama horosedelského vápencového lomu. V levé části žíla granodioritu.