Únorová schůzka 2018

  06.02 2018     Ing. Plecer Václav

Přítomni : BTO, LMU, MMU, PMA, JZI, EŠI, AMI a VPL. Poznávačka minerálů ze soukromé sbírky, Jirka přinesl ukázat starší i nové knihy o minerálech a geologii a obeznámil nás, kde lze tyto knihy zakoupit. Předběžný termín druhé části klubové výpravy za sedimenty jihočeských pánví byl stanoven na květen.