Lom Kamenné doly

  22.05 2010     Zikeš Jiří ml.

Pole zarostla, takže nastal čas lomů. Nějak rychle nám to jaro letos uteklo. Domluvili jsme se s Láďou, že se podíváme do lomu v Kamenných dolech. Počasí nám přálo a nikam jsme nechvátali, takže jsme si jej za laskavého svolení vedoucího lomu prošli od zdola až nahoru.A ani tentokrát jsme neodjeli s prázdnou. V kusu pegmatitu na první etáži jsme našli fialový fluorit s nějakým sulfidem, pravděpodobně pyritem. Láďa našel pěkné arsenopyrity - největší krystal má dobře 5 mm, ovšem nejzajímavější jsou pěkné drúzky farmakosideritu do dutin. Těch jsme našli několik, takže máme i na výměnu. Má-li tedy nějaký jihočeský patriot zájem o jihočeskou specialitu, může se ozvat.


Fotogalerie: