Prosincová schůzka

  09.12 2010     Zikeš Jiří ml.

Prosincová schůzka JMK se jako vždy konala v naší oblíbené restauraci Bernard. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí a pracovní vytíženosti některých členů dorazili pouze : JZI, LMU, DKR, MMU, BTO a PMA. Jirka seznámil ostatní s přehledem minerálů na lokalitě Bližná a poté se rozvinula diskuze na různá témata.