Návštěva písecké burzy

  16.12 2010     Zikeš Jiří ml.

I letos navštívili členové JMK již tradiční předvánoční burzu minerálů pořádanou muzeem v Písku, jejímž garantem je pan RNDr. Jaroslav Cícha. S Jardou Cíchou jsme domluvili uspořádání malé expozice s podtitulem "Krystaly Novohradských hor ". Poster a celou expozici sestavil a vyhotovil Jirka Zikeš ve spolupráci s Petrem Welserem, který si vzal na starost odbornou korekturu textu. Vystavovali jsme minerály z nejlepších akcí z let 2008 - 2010 a to křemeny z Meziluží, minerály pegmatitů z okolí Dlouhé Stropnice a nakonec apatity z Opalic. Doprovodný text navíc doplnily fotografie z uskutečněných akcí. Soudě podle počtu návštěvníků burzy, kteří se zastavili u vitríny s exponáty, zaujala naše expozice mnoho sběratelů a přátel minerálů a lze tak doufat, že se podobná akce ujme a že příště uvidíme minerály z jiných exkluzivních lokalit sbírané jinými kolegy sběrateli. Písecká burza je zajímavá tím, že zde velká část sběratelů vystavuje své vlastní nálezy. A i když se vždy nejedná o exkluzivní ukázky, je z čeho vybírat a čím si v předvánočním čase udělat radost. A setkání s kamarády a známými podtrhuje přátelskou a pohodovou atmosféru celé akce. Tak nashle v roce 2011 !


Fotogalerie: