Březnová schůzka

  17.03 2011     Zikeš Jiří ml.

7.3. jsme se sešli na naší pravidelné schůzce v restauraci Bernard v ČB. Při nehojné účasti, za přítomnosti MMU, LMU, JZI, PMA, ZDM,BTO, JMI a DFU, odprezentoval JZI svou přednášku na téma "Mineralogie lokality Nihošovice" . Dále se MMU pochlubil pěknými vzorky z Alp, mimo jiné i smaragdy z lokality Habachtall, z nichž jeden byl nominován na nález roku. Následovala diskuze na různá témata.