Zářijová schůzka klubu

  05.09 2011     Zikeš Jiří ml.

Opět nepříliš početné setkání členů klubu bylo tentokrát zpříjemněno pěkným povídáním ZDM o nalezišti leucitů v Loučné, doplněné pěknými ukázkami tohoto minerálu. Dále se členové mohli potěšit pohledem na kvalitní ukázky křemenů z Křemešníku, kterými se pochlubil náš druhý Zdeněk. Přítomni : JZI,DKS,ZMO,PMA,LMU,ZDM.