Za křemeny v okolí Zvíkova

  28.09 2011     Zikeš Jiří ml.

Na lokalitu, která se nachází na pravém svahu Orlické přehrady na přítoku Otavy, jsme se poprvé vypravili již loni při jarním zasedání redakce Minerálu. Jak to tak bývá, ti, kteří nejvíce pracovali, si nakonec vylosovali méně kvalitní vzorek a tak nás tato očividná nespravedlnost dovedla k tomu, vypravit se na tuto křemennou žílu ještě jednou a pokusit se obrátit štěstí na svou stranu. Žíla je zajímavá tím, že poskytuje pěkné ukázky lesklých, nízkoprizmatických moriónů v dutinách nebo jen v podobě pásků s krystalickou texturou v křemenné žilovině, která je občas doplněna nepříliš probarvenými pásky achátové hmoty. Křemen se na lokalitě vyskytuje i v podobě silně nebo slabě zabarvené záhnědy či jen ve formě mléčně bílé. Při naší poslední návštěvě jsme nechali naší nehlubokou jámu víceméně otevřenou a připravenou i pro jiné sběratele, kteří by zde chtěli najít štěstí. Lokalitu však navštívil nějaký kladívkový šťoural, který místo toho, aby pokračoval ve dně, kde se naposledy jevil jistý příslib dalších nálezů v matečné křemenné hmotě, zasutil skoro celou pinku materiálem ze břehů jámy. Tento materiál sice obsahuje velmi málo ukázek, zato se dá velmi snadno, na rozdíl od křemenné masy na dně, rozebírat. S povzdechem jsme se tedy pustili do vysucování a po čase se nám podařilo jámu opět vyčistit. Já s Láďou jsme pracovali v díře a velký Jirka s malým Jirkou tahali plachtu s vyházeným materiálem do staré jámy vedle. Po vyčištění dna jámy jsme byli mírně zklamaní, neboť původně slibný materiál záhy vyhluchl a nebylo jaksi dál kam se vrtnout. Po celou dobu vysucování jsem chtěl jámu vyčistit šířeji, za což jsem byl velkým Jirkou opakovaně kárán. Géniové však bývají často nepochopeni a jak čas ukázal, měl jsem opět pravdu, když jsme byli nuceni začít dobývat křemen na straně jámy, kam jsme původně ( Jirka ) nechtěli vůbec jít. A ejhle, morionové dutinky se začaly záhy objevovat. Podařilo se nám vydobýt několik velkých balvanů, které JIrka nahoře rozebíral paličkou a asi dvě rozpadlé dutiny mezi těmito balvany. Vzorků nebylo nakonec mnoho. Jeden z nejhezčích si vybral Láďa z těch, které při rozdělování nakonec nikdo nechtěl. Inu, má čuch, chlapec a budiž mu to přáno !Jak se zdá, informace, že morionové jádro žíly je již vybrané, není zcela pravdivá, nicméně morionu směrem do svahu značně ubývá. Sondy na vrchním okraji rýhy morion již vůbec nezastihly. Avšak kdo hledá, najde. Jen prosíme sběratele, kteří jezdí na tyto i jiné lokality, aby nenechávali na místě odpadky v podobě plastových lahví a podobného sajrajtu. Je to pěkný kus přírody a dost na tom, že tam řádí sběratelé :)  !Zdař Bůh !


Fotogalerie: