Lednová schůzka

  13.01 2012     Zikeš Jiří ml.

Lednová schůzka Jihočeského mineralogického klubu se konala jako vždy v restauraci Bernard. Na pořadu jednání byla volba nového předsedy. Starý ( nikoliv však věkem ) předseda Jirka Zikeš předal po roce svého úřadování tuto funkci Davidovi Křížovi st. po jednohlasné volbě, proti nebyl nikdo. Členové se dále usnesli, že zůstane klubová funkce "nástěnkáře", která i nadále bude přináležet mé osobě. Jen se prý musím více snažit ! Jako každý rok byla vyhlášena nominace na Nález roku. Své příspěvky může každý zasílat předsedovi do příští schůzky. Výše členského příspěvku zůstává stejná jako loni.Přítomni : JZI, ZDM, DKS, LMU, PMA, MKU, BTO, DFU, MMU a VPL.