Jarní průzkumy na pegmatity.

  02.03 2012     Zikeš Jiří ml.

Po nebývale tuhé zimě nastoupilo v plné síle jaro a tak bylo zapotřebí vyrazit na obhlídku míst, která jsme si loni vytipovali jako potenciálně nadějné lokality. Loni se nám moc nedařilo, výsledky našich výprav nestály za moc a tak nabuzení na sběr šutrů jsme vyrazili do terénu. Nejvíce jsme se věnovali Novohradskému podhůří a oblasti České Kanady. Našli jsme více zajímavých pegmatitových rozsypů na polích, materiál byl mnohdy opravdu velmi nadějný, avšak naše kopné sondičky nezastihly ani jednou primár. Mnohde byl zasetý ozim a jelikož jsme nechtěli škodit, počkáme si na konec léta, až budou námi vytipovaná místa posečená, případně zoraná. Jihozápadní vysočina je oproti tomu rok co rok více zanášená pastvinami a bude - li naše zemědělství pod taktovkou EU pokračovat ve stejném rytmu, budeme se muset smířit s tím, že budou mineralogické nálezy čekat na příští sběratelskou generaci. No co, aspoň naši potomci neřeknou, že jsme jim v zemi nic nenechali. Ale radost z toho nemám ! :) Takže suma sumárum, opět nic moc ale aspoň bylo hezky. Tak třeba zase příště. Zdař Bůh !


Fotogalerie: