Květnová schůzka

  15.05 2012     Zikeš Jiří ml.

Květnová schůzka se konala, podobně jako ta dubnová, ve velmi komorním duchu : přítomni ZMO, BTO, PMA, DKS a VPL. Příště nás snad bude víc.