Červnová schůzka

  05.06 2012     Zikeš Jiří ml.

Červnová schůzka klubu v tentokrát nezamluveném salonku restaurace Bernard neměla s ohledem na časový limit dlouhého trvání. Přítomni : JZI, ZDM, LMU, PMA, DKS a VPL. Přinesl jsem na ukázku pár kamenů z pozůstalosti po mém zesnulém kamarádovi, jinak nebylo moc o čem mluvit. Pozitivní je, že nás bylo o jednoho více, než na schůzce minulé. Smutné !