Historie 2005

  02.10 2005     Zikeš Jiří ml.

[b]26. 12. - pondělí[/b] Pravděpodobně poslední letošní sběrná výprava, tentokrát na lokalitu šumavských amfibolitů. Účast: Jirka a David st. Vzhledem k tomu, že byla lokalita pod půlmetrovou vrstvou sněhu, jediným nálezem byly překrásné drúzy ledu:). No co! Je to minerál ze skupiny kysličníků.      [b]13. 12. - úterý[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, pan Kříž, Petr ml., Petr st., Petr T., Ruda a Vašek. Rozdání přebytků, rozdání vánočních dárků, odevzdání anketních listů, diskuze. [b]10. 12. - sobota[/b] Účast na předvánoční burze minerálů v Písku. Účast: Dalibor, David st., Jirka, Petr ml., Petr st., Vašek a Zdeněk. Velice příjemné posezení s přáteli i novými známými, výměna, prodej a nákup přebytků. Naše hodnocení burzy? I když rozsahem malá, přesto dobrá. Rozhodně příjemné vybočení z "korálkářské" reality jiných podobných akcí. Největším přínosem pro nás byla možnost setkání s dalšími jihočeskými sběrateli. Ze zajímavějších vzorků, které se na burze objevily, uveďme: až 10 cm ukončené krystaly skorylu ze Sušice, palygorskit a spinel z Hydčic a Rábí, decimetrové kyanity z Frymburku, záhnědy z Dražic, slovenské limonity, amazonity a další minerály z Norska aj. [b]17. 11. - čtvrtek[/b] Výprava na lokality v okolí Lipna. Účast: Jirka, Petr st., Petr Welser a Petr ml. Nálezy: pyrhotin, elbait, epidot, titanit, pyrit, chabazit, amfiboly. [b]12. 11. - sobota[/b] Burza v Tišnově. Účast: Dalibor, Jirka, Petr st. a Tomáš. Ještě větší tlačenice, ještě více korálkářů a ještě méně sběratelů než v minulých letech. Cílem organizátorů pravděpodobně je změnit tuto akci s dlouhou historií na největší veletrh s korály a bižuterií. Škoda! [b]7. 11. - pondělí[/b] Listopadová schůzka. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, pan Kříž, Petr ml., Petr st., Vašek, Zdeněk a nový člen klubu Petr Trafina. Přivítání a představení nového člena, rozdání přebytků (Černá, Frymburk, Nový rybník, Plešovice), ukázky nálezů (rodochrozit z Černé, šumavské a pošumavské kyanity, dumortierit? z Plešovic, chrysotil z Holubova,...). Prezentace "Zákon 50%". Diskuze. [b]28. 10. - pátek[/b] Výprava na lokalitu šumavských kyanitů. Účast: Dalibor, Jirka, Petr st. a Vašek. Nálezy: drúzy modrých lištovitých xx kyanitu do 5 cm. Na zpáteční cestě zastávka na lokalitě jihočeských mramorů (bez nálezu). [b]23. 10. - neděle[/b] Výprava na Písecko. Účast: David st., Jirka, Petr st., Vašek, Venca a Zbyněk. Vyhledávání a mapování pegmatitových žil s křemeny. Nálezy: záhněda (xx do 15 cm), albit (drúzy xx do 1 cm), pyrit+galenit (xx do 3 mm). [b]3. 10. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David st., Honza, Jirka, Karolína, pan Hasík, Petr ml., Petr st. a jeho hosté a Vašek. Promítnutí fotografií ze zářijových akcí, ukázky nálezů (Březnice, Hořovice), rozdání přebytků (Petr - Jáchymov a Černá, David st. - Heřmanov), informace o aktivitách České geologické společnosti (Vašek) a prezentace Názvy lokalit (Jirka). [b]29. 9. - čtvrtek[/b] Prohlídka lokality Hg-mineralizace. Účast: David st., Jirka a Petr st. Nálezy: cinabarit (zrnité agregáty do 8 cm) a baryt (xx do 3 mm narostlé na matrixu 10 x 10 cm). [b]25. 9. - neděle[/b] Sběrná výprava na lokalitu křemenných žil na Bechyňsku. Účast: Jirka, Petr st. a Vašek. Nálezy: blokový křemen s xx plochami do 20 x 20 cm, bipolární xx záhnědy do 3 cm. [b]24. 9. - sobota[/b] Sběrná výprava na lokalitu píseckých pegmatitů. Účast: Dalibor, David st., Jirka, Petr st., Vašek a Zdeněk. Nálezy: zelenomodrý albit nebo mikroklín (agregáty do 10 x 10 cm) a arzenopyrit (xx do 5 mm). [b]19. 9. - pondělí[/b] Prohlídka lokality Hg-mineralizace. Účast: David st. a Jirka na základě informací Zdeňka, který lokalitu navštívil zhruba měsíc předtím. Nálezy: cinabarit (zrnité agregáty do 5 cm), baryt (xx do 1 cm narostlé na matrixu 10 x 10 cm), ?? sulfid, snad tetraedrit (zrna do 5 mm). [b]17. 9. - sobota[/b] Návštěva burzy v Příbrami. Účast: Dalibor, David st., Jirka, Karolína, Petr ml., Petr st., Vašek se synem a Zdeněk. Individuální nákupy vzorků. Na zpáteční cestě exkurze do lomu na Písecku. Nálezy: xx záhnědy, živce, beryl.      [b]8. 9. - čtvrtek[/b] Revize lokality "heřmanovských koulí". Účast: David st. a Jirka. Zkonstatování značné pokročilosti devastace lokality, přesto nález tří slušnějších koulí. [b]5. 9. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, pan Kříž, Luděk, Petr ml., Petr st., Zbyněk a Zdeněk. David ml., přinesl a rozdal rakouské magnetity, Jirka spinely jihočeských mramorů, Karolína přinesla ukázat nádherné almandiny z Rakouska, Zbyněk přinesl na rozdání arzenopyrity a cordierity z Pelhřimovska a Zdeněk rozdal cinabarit a wavellit z nových  nálezů na Berounsku. Honza přinesl měřič radioaktivity na změření vzorků z Příbrami a z Jáchymova. Jirka měl prezentaci Sbírka jihočeských minerálů. [b]14. 8. - neděle[/b] Revize stavu lokalit křemene a kyanitu poblíž Doudleb. Účast: David st. a Petr. Nálezy: kyanit (modré lištovité krystaly do 4 cm), křemen (oboustranně ukončené krystaly v puklinách do 2,5 cm). [b]11. - 12. 8. - čtvrtek a pátek[/b] Revize stavu důlních stařin v okolí Ratibořských hor a provedení fotodokumentace. Účast: Jirka a Zbyněk. Nálezy: galenit (zrnité agregáty do 6 cm), sfalerit, chalkopyrit (zrna do 1 cm), křemen (krystaly do 4 cm) a baryt (celistvý agregát 4 x 3 cm). [b]9. 8. - úterý[/b] Sběrná výprava na vybrané jihočeské lokality a zaměření lokality Malenice. Účast: Jirka a Petr st. Nálezy: jarosit (drúzy krystalků do 1 mm), almandin (xx na matrixu do 3 cm), spinel (krystalky do 4 mm) a manganové dendrity a povlaky. [b]4. 8. - čtvrtek[/b] Konzultační schůzka v Jihočeském muzeu. Účast: David st., Jirka a oba Petrové. Určení dalších vzorků s chabazitem a seznámení s výsledky analýzy vzorků z křemžské kotliny. [b]3. 8. - středa[/b] Praktické laboratorní cvičení u Jirky. Účast: David st., Jirka a Petr ml. Určeny dva vzorky - copiapit a olivenit. Zde je možné zobrazit protokoly č.1 a č.2. [b]1. 8. - pondělí[/b] Pravidelná klubová schůzka. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína se Zbyňkem, pan Hasík, pan Kříž a Petr ml. Vzhledem k absenci obou klubových guru se schůzka nesla pouze v duchu rozdávání přebytků (Jirka: kyanit, molybdenit, Zbyněk: langit, kovelín, arzenopyrit aj., Petr: vzorky z Jáchymova, Dalibor: proustit z Jáchymova). Z mnoha diskuzí se jedna vrátila též k akci v Jáchymově, neboť se v nasbíraných vzorcích objevují stále nové minerály (naposledy bismutinit, nikelin a pravděpodobně stefanit či polybasit). [b]23. 7. - sobota[/b] Výprava na lokalitu šumavských kyanitů a na lokalitu jihočeského molybdenitu u Nových Hradů. Nálezy: kyanit (lupenité agregáty do 10 cm), pyrit (kubické xx do 3 mm), molybdenit (zrna do 5 mm).     [b]17. 7. - neděle[/b] Výprava na lokality jihočeských mramorů & metamorfitů. Účast: Dalibor, David st., Jirka a Petr. Nálezy: titanit (xx do 2 cm), chabazit (drúza xx do 5 mm), amfibol (sloupcovité xx do 5 cm), arzenopyrit (žilky do 3 cm), pyrit (oktaedrické xx do 3 mm), epidot, diopsid, nontronit (zemité agregáty).      [b]11. 7. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu za účasti i některých externích členů klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, pan Hasík, Petr a Zdeněk se Zbyňkem. Rozdávaly se hlavně přebytky ze Slovenska (libethenit, euchroit, realgar, auripigment, malachit, azurit aj.) a ještě nějaké vzorky z předchozích výprav. David st. měl sice připravenou prezentaci Historie dolování v Jáchymově, ale vzhledem k velkému množství vzorků na ní nedošlo. [b]30. 6. - 6. 7. - sobota až sobota[/b] Výprava na Slovensko (a částečně do Polska). Účast: Jirka a Petr s rodinami. Návštěva vybraných lokalit v okolí Bánské Bystrice, solných dolů v polské Wieliczke, oravského hradu a pěší túry nádhernou přírodou Malé Fatry. Nálezy: euchroit (drúza xx 7 x 6 cm), libethenit (drúza xx 7 x 7 cm), pseudomalachit, malachit, azurit, auripigment (drúza xx 6 x 6 cm), realgar (xx do 3 mm) a nějaké další cu-sekundáry. [b]27. 6. - středa[/b] Odpolední výprava na minerály jihočeských mramorů. Účast: David ml., Jirka, Petr st., Vašek a Honza Franěk a Jarda Cícha z Písku. Nálezy: titanit (xx do 5 mm) a pravděpodobně epidot. [b]24. 6. - neděle[/b] Výprava na minerály jihočeských amfibolitů. Nálezy: titanit (tabulkovitý xx 3 cm). [b]22. 6. - středa[/b] Ve středu 22.6. proběhlo předem avizované představení sbírky Jirky. Účast: Ruda, Petr ml. a oba Davidové. Jirkova sbírka je rozhodně zajímavá a jejím nepopiratelným bonusem je kromě rozsahu hlavně systematičnost. Prezentace byla pro zúčastněné nejen poutavá, ale (alespoň co se mě týče) i velmi inspirativní (DKS). [b]15. - 19. 6. - středa až neděle[/b] Akce "Pašerák" aneb Za minerály do Jáchymova. Účast: Petr ml. s rodinou, David st. s rodinou, Jirka s rodinou, Zdeněk s rodinou a Dalibor. Program: středa-pouštění draka, zapářka; čtvrtek-návštěva božidarského rašeliniště, haldy u Suché, zapářka; pátek-haldy; sobota-prohlídka Jáchymova a vynikajícího jáchymovského muzea, odpoledne sundávání draka ze stromu a Klínovec; neděle-odjezd a dinopark v Plzni. Nálezy: magnetit, pyrit, chalkopyrit, skutterudit, bizmut, erytrin, annabergit, stříbro, arsen, dickit a pravděpodobně ještě něco dalšího.          [b]11. 6. - sobota[/b] Původně plánovaná výprava na šumavské kyanity změněná na výpravu po pošumavských lokalitách erlanů a metamorfitů. Nálezy: diopsid (drúza 6 x 4 cm, sloupec 4 x 1 cm), vesuvian (sloupcovité agregáty až 3 x 3 cm), grafit, tremolit, pyrhotin (zrna až 3 x 1 cm), epidot (krystaly do 1 mm), aktinolit (drúzy sloupcovitých krystalů do 3 cm), titanit (krystaly do 3 mm). [b]7. 6. - úterý[/b] Blesková podvečerní výprava do Trhových Svinů na lokalitu hydrotermálního zrudnění. Nálezy: hematit (šupinky do 1 mm), křemen (krystaly do 4 cm). [b]6. 6. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, Petr ml., Petr st., p. Kříž a p. Hasík. Honza prezentoval minulost, přítomnost a budoucnost lokality Munice a geologickou expozici v Antýglu. Rozdání přebytků: Petr egeran a diopsid z Černé a rutil ze Soběslavi, Jirka zeolity z Českého středohoří, David ml. minerály alpské parageneze z Alp a David st. hercynit ze Sepekova. [b]3. - 5. 6. - pátek až neděle[/b] Tavba železné rudy v Meziluží u Horní Stropnice. Účast: David ml., David st., Jirka, Petr ml., Petr st., Vašek a rodinní příslušníci. Výsledek: houbovité surové železo spečené se struskou. Podrobná zpráva o průběhu tavby je zde.      [b]27. 5. - pátek[/b] Blesková výprava do Sepekova. Účast: David, Jirka a Petr st. Nálezy: hercynit. [b]25. 5. - středa[/b] Konzultační návštěva v Jihočeském muzeu. Účast: David st., Jirka a Petr st. Jirka poskytnul vzorky griquaitu Jihočeskému muzeu a vzorek s pravděpodobným crandalitem z Černovic na analýzu a Petr potvrdil molybdenit z Trhových Svinů. [b]22. 5. - neděle[/b] Výprava. [b]15. 5. - neděle[/b] Prověření stavu vybraných jihočeských lokalit - Malčice, Zubčice, Něchov, Trhové Sviny, Hrádek. Nálezy: molybdenit, hematit, křemen. [b]12. 5. - čtvrtek[/b] Fotografování vybraných minerálů z depozitáře Jihočeského muzea. Účast: David st., Jirka a Petr st.      [b]6. - 7. 5. - pátek a sobota[/b] Výprava na lokality v okolí Obrataně pod patronací Vaška. Účast: David st., Petr st., Jirka a Vašek. Pátek: příjezd do Cetoraze, ubytování a posezení do pozdních nočních hodin. Sobota: lokalita wolframového zrudnění u Cetoraze, lokalita grafitu u Hrobské zahrádky, lokalita wavellitu u Černovic, lokalita aktinolitu u Věžné a lokalita azbestu u Eše. Nálezy: turmalín, epidot, wavellit a azbest. [b]2. 5. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: David st., Honza, Jirka, Karolína, pan Kříž, Petr, Petr Hasík a Vašek a na skok se zastavil Dalibor. Petr Hasík přinesl a rozdal přebytky opálu z Ľubietovej, Jirka přinesl a rozdal přebytky ametystu z Milevska a wavellitu z Obrataně a Petr Welser poslal členům klubu opály z Bohouškovic, aktinolity ze Sobotína, rutily ze Soběslavi, andalusity z Něchova, sádrovce z Kobeřic, křemeny z Pašovic a z Hutí, kyanit z Frymburka, hesonit z Vápenné aj. Vašek přinesl příspěvek k oceňování minerálů. [b]28. 4. - 1. 5. - čtvrtek až neděle[/b] Výprava do severního Rumunska. Účast: David st. a Jirka. Čtvrtek: příjezd do Gikova domu, pokec o novinkách za uplynulý rok; pátek: prohlídka mineralogického muzea v Baia Mare, návštěva skanzenu u Baia Mare, návštěva dolu Herja a prohlídka hald, večer večeře s přáteli v Baia Sprie a posezení do dlouhých ranních hodin u horinky; sobota: výlet do pohoří Maramures, návštěva "veselého" hřbitova v Sapionta, návrat přes Cavnic, večer tradiční předvelikonoční rumunská večeře - nadívané jehně, půlnoční velikonoční mše; neděle: odjezd domů. Získané a nalezené vzorky: stibnit (drúzy do 10 cm), sfalerit (xx do 3 cm), galenit (xx do 5 cm), berthierit (stébelnaté agregáty do 10 cm), markazit, křemen (drúza 15 cm), jamesonit (plstnatý agregát 4 cm), chalkopyrit (xx do 1 cm). [b]23. 4. - sobota[/b] Výprava na staré haldy. Účast: Jirka a Venca plus Zbyněk s Petrem a Viktorem. Nálezy: tetraedrit, azurit. [b]21. 4. - čtvrtek[/b] Fotografování vybraných vzorků z depozitáře jihočeského muzea (křepické zlato, galenit z Ratibořic, heliodor z Písku, opalický apatit, pyromorfit z Rudolfova aj.). Účast: Jirka a Petr st. [b]18. 4. - pondělí[/b] Přednáška pana RNDr. Františka Veselovského a ing. Petra Ondruše v Národním muzeu v Praze na téma Mineralogie jáchymovského rudního revíru – nové objevy posledního desetiletí. Účast: David st., Jirka, Petr a Vašek. [b]17. 4. - neděle[/b] Průzkum wolframitového zrudnění v masivu Polušky. Účast: David a Jirka. Nálezy: kusový křemen a záhněda, jednoduché pegmatity s muskovitem do 4 cm a sloupečky skorylu do 3 cm. [b]16. 4. - sobota[/b] Návštěva příbramské burzy. Účast: Honza, Jirka a Vašek a David ml. na straně vystavovatelů. Na zpáteční cestě návštěva lokality azuritu pod  Blaníkem. Nálezy: krystalovaný azurit, malachit, baryt, kalcit a běžné sulfidy. [b]15. 4. - pátek[/b] Výprava na golčovské rutily a jihočeské wavellity. Účast David a Jirka. Nálezy: tři rutily z Golčova Jeníkova, křišťál omezený třemi krystalovými plochami z golčovských pegmatitů a několik vzorků s wavellitem. [b]12. 4. - úterý[/b] Revize stavu vltavínových lokalit v okolí Besednice. Účast: Jirka a Petr W. plus kluci z Borovan. [b]9. 4. - sobota[/b] Výprava na lokality v okolí Milevska. Účast: Jirka, Petr W., Zdeněk. Nálezy: kusové růženíny a sloupečky skorylu z milevských pegmatitů a ametyst. Na zpáteční cestě zastávka na lokalitě u Chmelné. [b]4. 4. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka. Účast: Dalibor, David ml, David st., Honza, Jirka, Karolína, p. Kříž, Petr R., Petr Z., Vašek, na chvíli se zastavil Luděk, a jako host přišel pan Prchal. Petr přinesl a rozdal přebytky z Černé (chabazity, amfiboly, tremolity, diopsidy,...), David ml. přinesl přebytky záhnědy z Kovářova, Honza přinesl ukázat nálezy z nového pegmatitu, Jirka přinesl ukázat nálezy z poslední doby z Křemžská kotlina, Dalibor nějaké kousky z Příbrami. Luděk přinesl ukázat své výrobky z broušených a leštěných kamenů a dřeva, Vašek vystoupil s příspěvkem na téma regionální výzkum, Jirka měl prezentaci na téma mineralogická sbírka a pan Prchal krátce pohovořil na téma sběr vltavínů před dvaceti lety. [b]2. 4. - sobota[/b] Tři paralelní výpravy. Jirka a David ml. jeli na wavellity, Petr na metamorfity Pošumaví a David st. na opály do Křemžské kotliny. Jirka se na zpáteční cestě zastavil ještě na lokalitě kyanitu u Choustníka a na lokalitě rutilu v Soběslavi. Nálezy: wavellit (3 x 1 cm, sice ne moc hezký, ale přeci jenom wavellit), několik kyanitů (největší 10 x 5 cm), egeran-vesuvian, epidot, pravděpodobně fluorit, medově zbarvený chabazit a opály různých barev (největší 8 x 5 cm). [b]28. 3. - pondělí velikonoční[/b] Výprava na minerály Křemžské kotliny. Účast: Jirka, Petr a děti. Nálezy: opály (největší 8 x 6 cm), chalcedon (5 x 4 cm), antofylit (několik vzorků, největší 15 x 10 cm), eklogit s pyropy až 15 mm a pyroxeny (enstatit a možná hedenbergit). Výprava se opravdu vydařila.. [b]20. 3. - neděle[/b] Výprava na chryzotil do Křemžské kotliny. Nálezy: chryzotil (vlákna do 5 mm), vermikulit (lupenité až šupinaté agregáty do 10 cm) a krystalky, které kluboví odborníci určili jako magnetit. Výprava tedy byla rozhodně úspěšnější než ta včerejší. [b]19. 3. - sobota[/b] Výprava na haldy. Účast: Venca a Jirka a Zbyněk s Petrem ze Severu. Nálezy: nějaké tetraedrity, sfalerity a kousek alemontitu, ale vcelku nic moc. Počasí bylo na draka, tak jsme toho předčasně nechali a skončili u Venci na čaji. [b]14. 3. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, Ruda a Vašek a noví členové Dr. Petr Rajlich a Petr Hasík. David ml. měl přednášku na téma Základy krystalografie, Vašek přednášel o měření směru a sklonu geologických vrstev a přinesl ukázat geologické kompasy. Přebytky přinesl tentokrát pouze David ml. - z nichž nejvíce zaujal spinel z Horažďovic. Petr Rajlich otevřel diskuzi na téma mineralogická burza/výstava v Českých Budějovicích. [b]23. 2. - středa[/b] Plánované představení Vaškovy sbírky. Účast: Dalibor, oba Davidové, Jirka, Petr a samozřejmě Vašek. Vašek představil řadu kvalitních vzorků včetně vzorků z Opalic, Nové Vsi, Rudolfova aj. [b]7. 2. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Zúčastnili se všichni až na Dr. Nováka plus jako host Petr Hasík za Suchdola. Uskutečnily se dvě prezentace: Difrakční rentgenová analýza (David+Jirka) a Krupka v severních Čechách (Jirka). Dalibor, Jirka a Petr přinesli množství vzorků na ukázku i k rozebrání, např. chabazit z Černé, tetraedrity a goethity z Příbrami a mnoho dalších. Závěr schůze byl věnovaný rozpačité diskusi nad stanovami klubu. [b]22. 1. - sobota[/b] Další výprava do podzemí, tentokrát neúspěšná, neboť štola byla zatopená. Účast: Dalibor, Jirka, Vašek, Venca a Zbyněk s Petrem. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u Zbyňka a odvezli si jednak nějakou surovinu na broušení a jednak několik beden z nějaké staré sbírky. [b]15. 1. - sobota[/b] Výprava do podzemí. Účast: Dalibor, David, Jirka, Vašek, Venca Ř. a kluci ze Severu. [b]9. 1. - neděle[/b] Jihočeské lokality s Petrem Welserem. Účast: Jirka, Petr a Václav Pl. Nálezy: sluníčko elbaitu, mléčný opál, goethit, antofylitový azbest, andalusit, skoryl, apatit, granát, biotit. Seznámení s geologií Doudlebska. [b]8. 1. - sobota[/b] Výprava na haldy na pozvání Venci. Účast: Dalibor, Jirka a Petr. Nález několika vzorků s tetraedritem, galenitem, sfaleritem a sideritem a dvě želízka snad ze 17. století. [b]6. 1. - čtvrtek[/b] Určovací schůzka u Vaška. Účast. David, Jirka, Petr a Vašek. Petr si nechal určit nějaké stříbrňáky a cordierit se ukázal býti křemenem. Jirka přinesl Daliborovo scheelity, které krásně svítily v UV. [b]3. 1. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David, Honza, Jirka, Karolína, Luděk, Petr a Vašek. Jirka prezentoval výroční zprávu, Vašek měl první přednášku o geologii a Petr přinesl ukázat vzorky ze získané staré sbírky a nové nálezy chabazitu. Na závěr se naplánovaly výpravy na další období. 


Fotogalerie: