Šlichová prospekce Novohradských hor

  09.07 2012     Zikeš Jiří ml.

V parném a na bouřky bohatém začátku prázdnin jsme si s Jirkou Zikešem a s našimi juniory udělali malou výpravu s cílem získat přehled o obsahu a druhovém zastoupení těžkých minerálů v sedimentech potoků vytékajících z úpatí Novohradských hor. Pozruhodný byl zvláště poměrně vysoký obsah těchto minerálů v rýžovaném materiálu. Jelikož jsme nebyli schopni rozeznat jednotlivé minerály, necháme provést analýzu a zastoupení jednotlivých minerálů do tohoto článku časem doplníme.


Fotogalerie: