Historie 2006

  02.10 2006     Zikeš Jiří ml.

[b]11.12.2006[/b] Již třetím rokem jsme se aktivně zůčastnili předvánoční burzy minerálů v Píseckém muzeu. Sešlo se nás tam z klubu hojně, ale vzorky na výměnu a prodej přivezli jen Jirka a David st., Dalibor pak nabídl své brusy do vltavínů. Dále přijeli Petr T.,Petr R., Mirek, Láďa, Zdeněk, Jakub a Michal. Zúčastnilo se (k naší radosti) překvapivě málo korálkářů, takže burza patřila převážně sběratelům. Celkový dojem z burzy byl jako již tradičně dobrý, bylo to příjemně strávené dopoledne. [b]5.12.2006[/b] Pravidelná klubová schůzka v restauraci Bernard. Kromě pravidelného programu se jednalo o změně statutu klubu a zasedala redakce. [b]4.12.2006[/b] Účast: Dalibor, Láďa a Jirka. Nálezy: salit, leukoxen, titanit (xx do 15 mm), hornblend, pyrhotin. [b]3.12.2006[/b] Plánovaná revize lokality Dražíč. Účast Petr T. a Láďa. Průzkum křemenné žíly a dále průzkum okolních pegmatitů. Nálezy: dutinky s křišťálem (xx do 2cm), volné oboustranně ukončené plovoucí krystaly (xx do 4cm), ledvinovité agregáty psilomelanu do 1 cm, limonit a dutinka s unikátními kulovitými agregáty křemene. [b]20.11.2006[/b] Prohlídka lomu v Krtech. Účast: Láďa a Jirka. Nálezy: spinel, kalcit, křemen a palygorskit. [b]20.11.2006[/b] Pokračující průzkum lithného pegmatitu. Účast: Michal, Vašek, Láďa a Jirka. [b]13.11.2006[/b] Podzimní burza v Tišnově. Účast: Dalibor, Jirka, Láďa, Petr R., Petr T., Petr W a Zbyněk. [b]7.11.2006[/b] 6. listopadu proběhla pravidelná měsíční schůzka klubu v restauraci Bernard. Petr Z., Láďa, Zdeněk a David st. nabídli přebytky z výprav, Jirka měl pěkně připravenou prezentaci o aktuálních možnostech sběru na lokalitách písecka. Následovalo představení nového webu a rychlokurz jak jej používat. [b]3.11.2006[/b] Obhlídka pegmatitu u Č. Budějovic. Účast: David st., Jirka a Láďa. Nálezy: růžový K-živec, skoryl (sloupce do 30 cm), muskovit (lupeny do 7 cm) a biotit. [b]31.10.2006[/b] Výprava na lokalitu wolframitu na Novobystřicku. Účast: David st., Jirka a Vašek Pl. Nálezy: wolframit (tabulkovité xx do 1 cm), arzenopyrit (zrna do 3 mm), fluorit (zrna do 1 cm). [b]20.11.2006[/b] Sběrná výprava na pošumavské lokality. Účast: David st., Jirka, Láďa a částečně Petr ml. Nálezy: magneziohornblend (xx do 3 cm), pyrit (oktaedry do 3 mm), pyrhotin, titanit (1 cm), chabazit (drúzy xx do 2 mm v dutinách), copiapit (hroznovité agregáty do 10 cm), možná melanterit a zatím neurčený bílý síran, vesuvian, grosulár, wollastonit, biotit (pseudohexagonální xx do 6 cm), apatit (zrna do 2 cm), zirkon. [b]14. 10. - sobota[/b] Průzkumná výprava s cílem nalézt nový, dosud nepublikovaný jihočeský lithný pegmatit. Účast: Jirka, Láďa, Michal a Vašek Plecer. Výprava byla úspěšná. Po několika hodinách pátrání a projití trasy asi 8 km se objevilo několik úlomků muskovitického pegmatitu se sloupečky zeleného verdelitu. Po dalších několika hodinách pátrání a vykopání několika sond bylo zastiženo jádro pegmatitu s blokovým křemenem, albitem a lepidolitem. Další nálezy: k-živec (periklin nebo ortoklas), muskovit, biotit, skoryl, indigolit a možná columbit). [b]7. 10. - sobota[/b] Další výprava na písecké lokality pegmatitů. Podle slov některých účastníků (hlavně majitelů nejlepších vzorků:)), vůbec nejúspěšnější výprava na Písecko. Účast: David st., Jirka, Láďa a Petr T. Dvěma nejlepšími nálezy byly pravděpodobně berylové slunce (velikost 8 cm) a illmenit (10 x 12 cm). Ale ani ostatní nálezy nebyly špatné: monazit (až 1 cm), xenotim (do 5 mm), gigantolit (do 4 cm), písekit (8 mm), pravděpodobně (meta)torbernit jako produkt zvětrání písekitu, skoryl (sloupce do 8 cm), křemen (drúzy drobných xx), růženín (bloky několik kg těžké), almandin-spesartin, muskovit, biotit, možná apatit aj.     [b]2. 10. - pondělí[/b] Pravidelná klubová schůzka. Účast: Dalibor, David st., Jirka, Láďa, Michal, Mirek, pan Kříž, Petr Hasík a Petr ml. Omluvili se Bohouš, Honza a Petr T.  Michal přinesl na rozdání hezké krystalované, medově žluté baryty, Láďa se pochlubil vzorky zkamenělého rákosu. Dalibor přinesl ukázky čerstvých nálezů z Příbrami. Diskutovala se možnost zapojení do přípravy a distribuce časopisu. [b]28. 9. - 30. 9. - čtvrtek až sobota[/b] Třídenní pracovně-společenská akce, Účast: Jirka, Láďa, Petr Welser a Vašek Plecer. Petr přivezl výsledky analýzy vzorků nasbíraných v průběhu roku a vzorek se žlutými, průsvitnými krystalky se ukázal být sírou. Tedy další zajímavý přírůstek do rodiny jihočeských minerálů. [b]23. 9. - sobota[/b] Sběrná výprava na Písecko. Účast: Dalibor, Jirka a Láďa. Nálezy: už jsme si mysleli, že tentokrát odjedeme pouze se "standardem", tj. monazit, xenotim, skoryl, růženín, když Láďa vytáhnul z rukávu trumf - paprsčitý agregát písekitu. [b]16. 9. - sobota[/b] Sběrná výprava na Písecko. Účast: Jirka a Láďa. Nálezy: kromě standardních věcí (skoryl, růženín, monazit, xenotim, ilmenit a Ta-Nb rutil) pinitizovaný cordierit-sekaninait, který Oswald označuje jako gigantolit (krystal 2 cm na matrixu).      [b]13. 9. - středa[/b] Vernisáž výstavy Krása nerostů v Muzeu Českého krasu v Berouně. Účast: David st. a Jirka. Součástí výstavy jsou kvalitní fotografie příbramských minerálů a výstavka broušených kamenů z celé republiky. Výstava není zaměřená na region. Broušené kameny jsou sice hezké, ale chyběl jakýkoliv jednotící prvek. [b]9. 9. - sobota[/b] Návštěva příbramské burzy. Účast: Dalibor, David st., Jirka, Láďa, Mirek, Petr ml. a Petr T. Účast vystavovatelů byla výrazně nižší než minulá léta a také, v souladu s dlouhodobým trendem, bylo méně minerálů z tuzemských lokalit. Přesto každý účastník z řad členů klubu odjel obtěžkán několika vzorky. [b]7. 9. - čtvrtek[/b] Určovací schůzka v Píseckém muzeu. Účast: David st. a Jirka. Ing. Cícha pomohl identifikovat nálezy z píseckých pegmatitů. [b]4. 9. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka. Účast: Dalibor, David st., Honza, Jirka, Karolína, Láďa, Mirek, pan Kříž a Petr ml. Rozdání přebytků z Písku a Křemže a ukázky nových nálezů (např. David přinesl ukázat velice slušný kyanit z Královského hvozdu). Jirka prezentoval aktualizovaný přehled jihočeských minerálů a David promítnul sestřihané video z klubového sfárání do Svornosti. [b]2. 9. - sobota[/b] Opakovaná výprava na Písecko. Účast: Jirka a Láďa, později se připojil Petr st.. Nálezy: růženín, turmalíny, cleavelandit, ilmenit, monazit, xenotim, Nb-Ta rutily a Petr sesbíral několik šokových křemenů. [b]26. 8. - sobota[/b] Sběrná výprava na minerály píseckých pegmatitů. Účast: Jirka, Láďa, Mirek, Petr T. a Zdeněk. Nálezy: monazit (tabulkové krystaly do 1 cm), ilmenit (tabulky do 30 cm2), skoryl (sloupce do 10 cm, jeden bazálně ukončený), cleavelandit (kusový do 10 cm), růženín (kusový do 10 x 15 cm). [b]19. 8. - sobota[/b] Sběrná výprava na lokalitu kyanitu v jednotce Královského hvozdu na Šumavě. Účast: David st., Jirka a Láďa. Nálezy: kyanit (lupenité xx do 16 cm). Na zpáteční cestě návštěva Horažďovického muzea se dvěma skvělými výstavami minerálů. Jedna je zaměřená na minerály alpských lokalit a druhá dokumentuje mineralogii regionu (vynikající ukázky ukončených skorylů ze Sušice, spinely z Krtů a Hydčic, kalcity, křemeny z Hrádku aj.). Obě výstavy stojí za návštěvu!!      [b]15. 8. - úterý[/b] Změna "rotujícího" předsedy klubu. Dle klubového kodexu předal Petr ml. funkci předsedy klubu na další období, tj. na 2. polovinu roku 2006, Davidovi st.. Tímto za celý klub děkuji Petrovi za jeho zodpovědné vykonávání funkce předsedy klubu. [b]14. 8. - pondělí[/b] Pravidelná klubová schůzka. Účast: David st., Honza, Jirka, Láďa, Petr ml., Petr T, Zbyněk a Zdeněk. Rozdání přebytků: rudní minerály z Jáchymova, Petr ml. Slovensko a Mýtinka, Láďa Paseky a Lhotice , Jirka Pašovice, Zbyněk severní Čechy. Jirka měl prezentaci "Současné možnosti nálezů minerálů 5-prvkové mineralizace v Jáchymově". [b]11. 8. - pátek[/b] Sběrná výprava na lokalitu molybdenitu na Novobystřicku. Účast: Jirka a Petr W. Nálezy: molybdenit (radiální lupenité krystalické agregáty do 15 mm), ferimolybdit. [b]10. 8. - čtvrtek[/b] Výprava na lokalitu polymetalického zrudnění na Českobudějovicku. Účast: Jirka a Petr W. Nálezy: kromě běžných sulfidů millerit (jehličky do 3 mm). Jedná se pravděpodobně o první nález milleritu v jižních Čechách. Bomba! [b]5. 8. - sobota[/b] Rýžování zlata u Kestřan. Účast: Bohouš v kategorii profi a Láďa v amatérské kategorii. Láďa svojí kategorii bezkonkurenčně vyhrál, když vyrýžoval 29 zlatinek během 15 minut (pro zajímavost druhý v pořadí vyrýžoval pouhé 3 zlatinky). [b]3. - 5. 8. - čtvrtek až sobota[/b] Výprava do Rumunska do oblasti pohoří Maramures. Účast: David st. a Jirka. Návštěva přátel v Chiuzbaia a prohlídka lokalit Herja, Baia Sprie a Cavnic. Získané vzorky: galenit (drúza xx do 2 cm), sfalerit (drúza xx do 1 cm), baryt (drúza xx do 3 cm), realgar (drúza xx do 2 cm), stibnit (drúza xx do 5 cm), berthierit (agregát 8 cm) aj.      [b]1. 8. - úterý[/b] Sběrná výprava na lokalitu Piesky na Slovensku. Účast: David st., Jirka a Petr ml. Nálezy: azurit (xx do 2 mm), malachit (kůry do 10 cm2), tirolit (xx do 3 mm), baryt (do 10 cm).      [b]8. - 15. 7. - sobota až sobota[/b] Akce "Pašerák 2006". Účast: Dalibor, David st. s rodinou, Jirka s rodinou, Láďa s dětmi, Petr ml. s rodinou, Petr T. s rodinou, Zbyněk a Zdeněk s manželkou. Prohlídka pamětihodností a lokalit Jáchymovska, návštěva Jáchymovského muzea a exkurze do dolu Svornost. Nálezy: ryzí arsen, ryzí bismut, bismutin, epidot, hematit - lebník, pseudoleucit, pyroluzit, safflorit, skutterudit a zeolity. Poděkování patří RNDr. Janu Hlouškovi za neocenitelné informace o lokalitách Jáchymovska.      [b]6. 7. - čtvrtek[/b] Prohlídka lokalit na Vltavotýnsku. Účast: Jirka a Petr W. Nálezy: apatit, křemen (drúzy s xx do 2 cm) a turmalín. [b]5. 7. - středa[/b] Sběrná výprava. Účast: Jirka a Petr W. [b]4. 7. - úterý[/b] Návštěva lokality Chlum na Milevsku. Účast: David st. a Jirka. Nálezy: pyroxenické a granátické horniny, hercynit. [b]3. 7. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu, výjimečně v restauraci Pavlač. Účast: Dalibor, David st., Honza, Jirka, pan Kříž, Láďa, Luděk, Michal, Mirek, Petr st., Petr T., Petr W. Petr W. měl prezentaci "Osud jihočeských vltavínů" o drancování jihočeských vltavínových lokalit. Jirka měl prezentaci "Geologická minulost jižních Čech". Přijetí Michala za řádného člena klubu, výměna vzorků a přebytků, diskuze. [b]24. 6. - sobota[/b] Opakovaná výprava na staré haldy jihočeských stříbrných revírů. Účast: Jirka, Láďa a Petr T. Nálezy: sfalerit, galenit. [b]17. 6. - sobota[/b] Opakovaná výprava na staré haldy na Milevsku. Účast: David st., Jirka a Petr. Nálezy: nejsou ještě zcela zpracovány, ale v podstatě vše, co se na lokalitě dá najít, tj. křemen, baryt, galenit, sfalerit, pyromorfit a cerusit. [b]15. 6. - čtvrtek[/b] Prohlídka excelentní mineralogické sbírky na VŠCHT, která se uskutečnila na základě pozvání Saši a Michala. Účast: David st., Jirka. Michal a Saša. [b]13. 6. - úterý[/b] Výprava na novou lokalitu andalusitu na Besednicku. Účast: Dalibor a Jirka. Nálezy: andalusit, korund (zrna do 1 mm). [b]10. 6. - sobota[/b] Opakovaná výprava na dunajovické uranové slídy. Účast: David st. a Jirka. Žádný zázrak se nekonal. Nic lepšího než minule se neobjevilo. Nálezy: autunit (šupinky do 1 mm). [b]10. 6. - sobota[/b] Výprava na staré haldy na Milevsku. Účast: Jirka a Zdeněk. Nálezy: křemen (křišťál a ametyst, xx do 5 cm, celistvé agregáty), baryt (xx do 5 mm), galenit (závalky v žilovině do 3 cm), sfalerit (zrna do žilovině do 2 cm), tetraedrit (zrna a xx do 0,5 mm), covellin, pyromorfit, cerusit, azurit a jiné blíže nespecifikované Cu-sekundáry. [b]5. 6. - pondělí[/b] Pravidelná klubová schůzka. Účast: Bohouš, Dalibor, David st., Jirka, Karolína, p. Kříž, Láďa, Míra, Petr ml., Petr st., jako host se zúčastnil i Dr. Ing. Michal Hušák. I tentokrát byly přebytky na rozdání a to z poslední výpravy (sfalerity, křemeny, hydrozinkit). Petr st. s Michalem Hušákem pourčovali vzorky a bylo předběžně domluveno několik akcí - rýžování zlata, návštěva mineralogických sbírek VŠCHT, akce "Pašerák" aj. Místo prezentace se tentokrát konala avizovaná 1. výměnná burza minerálů, z níž se nakonec stala vnitřní klubová záležitost jen dvou vystavovatelů: Jirky a Petra ml. Nicméně vzorky změnily díky zájmu své majitele a o to šlo. [b]3. 6. - sobota[/b] Výprava na staré haldy. Účast: Dalibor, David st., Jirka, Láďa, Petr T. a Zdeněk. Nálezy: sfalerit, chalkopyrit, galenit, pyrit, dolomit, ankerit, hydrozinkit a křemen. [b]20. 5. - sobota[/b] Noční výprava na lokalitu U-slíd u Dunajovic. Účast: David st., Jirka, Petr ml. a Michal H. Nálezy: autunit (vyslov otenyt) - drobné zelenožluté krystalky a lupínky do 4 mm.      [b]19. 5. - pátek[/b] Jihočeské muzeum pořádalo v pořadí již druhou Muzejní noc. Byly otevřené v podstatě všechny přístupné muzejní prostory. Pojali jsme to jako rodinnu akci a vyrazili jsme i s dětmi. Ty nejvíc bavila přírodovědná soutěž a ukázka odlévání cínových vojáčků. Před muzeem se čepovalo pivo a voněly klobásky. To zase bavilo nás. Petr Rajlich podával zájemcům výklad k čerstvě otevřené výstavě Český kráter. Byl čas i v klidu posedět na terase muzea a vychutnat si příjemný večer. Celkově dobrá akce. Účast: Petr, Jirka, David st., Petr R. [b]17. 5. - středa[/b] Vernisáž výstavy "Český kráter" autora RNDr. Petra Rajlicha, CSc., člena našeho klubu. Po úvodních slovech ředitele muzea Mgr. Šafra a představení autora Dr. Pavlíčkem, proběhla před plným sálem videoprojekce pořadu o českém kráteru. Poté byla otevřena expozice, která obsahuje popisné tabule, fotografie, 3D model kráteru a samozřejmě mineralogické vzorky (některé poskytnuté členy klubu). [b]15. 5. - pondělí[/b] Pravidelná klubová schůzka. Účast: Dalibor, David st., Honza, Jirka, p. Kříž, Láďa, Mirek, Petr ml., Petr T. a Zdeněk. Bylo znát, že již začala sezona, protože se objevilo hojně přebytků na rozdání. Zdeněk rozdal goethity z Příbrami, Petr T. Cu-sekundáry z Moravy, Petr ml. především Bližnou, Jirka nálezy z okolí Křemže aj. Zdeněk se pochlubil pěkným sfaleritem z Příbrami, Láďa dvěma hezkými bronzity z Křemežska. Následovala prezentace Jirky na téma Důl Zlatý jelen u Vidova. Schůzka byla zakončena naplánováním akcí na následující období. [b]14. 5. - neděle[/b] Jeden nejmenovaný člen klubu:) si mi postěžoval, že máme letos na klubových stránkách málo kamenů. No jo, když zima byla tak dlouhá a výpravy se rozjíždějí až nyní! Tak alespoň něco z letošního jara: [b]13. 5. - sobota[/b] Sběrná výprava na lokalitu kyanitů u Frymburka. Účast: Jirka a Mirek. Nálezy na této lokalitě jsou stále vzácnější, ale i tentokrát každý z účastníků výpravy odjížděl alespoň s jedním vzorkem. [b]12. 5. - pátek[/b] Sběrná výprava na lokalitu zkřemenělých dřev u Mladého, jejímž garantem byl Petr. ml. Účast: David st., Jirka, Láďa, Petr a zájemci z řad nečlenů klubu. Petr výpravu dobře připravil včetně tištěných materiálů o jihočeských zkřemenělých dřevech. Výprava byla úspěšná a každý z účastníků výpravy si odnesl minimálně jeden vzorek. [b]29. 4. - sobota[/b] 6. klubová exkurze, tentokrát s montanistickou tématikou. Cílem exkurze byly stopy po dolování stříbrných rud v rudolfovském rudním revíru. Účast: David st., Jirka, Láďa, pan Kříž, Mirek, Petr ml., Petr T. Prohlídka zaniklého ústí štoly Leithund, pinkoviště jižně od dolu Golden Hirsch, zavaleného ústí větrací šachty na štole Leithund, obvalu dolu Golden Hirsch a prohlídka štol Besuchsknecht, Besuchsknecht II a Bergmannstrost. Po obědě v restauraci v Plavu následovala prohlídka lokality penninu u Vidova. [b]22. 4. - sobota[/b] Mezinárodní akce s Bryanem Johnsonem z Torontského mineralogického klubu, Kanada. Za náš klub se zúčastnili David a Jirka. Bryan se obrátil na náš klub s žádostí o exkursi na nějakou slavnou českou historickou lokalitu. Jména lokalit jako Jáchymov, Příbram a pod. mají stále ve světě zvuk. Vzhledem k omezeným časovým možnostem jsme vybrali jedinou a dle našeho názoru tu nejslavnější - Jáchymov (typová lokalita pro 27 minerálů, celkem je z Jáchymova popsáno přes 300 minerálů). Bryan vrněl blahem. Kromě návštěvy Jáchymovského muzea, kde jej šokoval originál Agricoly a "dollar story", měl možnost si i zakopat na haldách, odkud si odvezl docela slušné vzorky skutteruditu, bismutu, arsenu aj. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na prohlídku jedné velmi pěkné sbírky v Praze. [b]14. - 16. 4. - pátek až neděle[/b] Společná oslava narozenin Petra W. spojená s rekognoskací vybraných lokalit. Účast: Petr W. a Jirka jako členové klubu a dále přátelé Petra. [b]8. 4. - sobota[/b] Návštěva burzy v Příbrami. Letošní jarní burza byla svým rozsahem menší než v minulých letech. Také tuzemských exponátů bylo méně. V hojnějším počtu byla zastoupena snad jenom Příbram. Z jihočeského regionu se objevily pouze nějaké vzorky z Krtů, kyanit z Frymburka, leštěný ametyst z Milevska, růženín a arzenopyrit z Písku, opály z Bohouškovic a samozřejmě vltavíny. Na zpáteční cestě krátká zastávka na lokalitě ametystu na Milevsku. [b]3. 4. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Láďa, pan Kříž, Petr Ml. a Petr. T. Přijetí nových členů Mirka Kubišty z Vimperka a Bohouše Tomse z Prachatic. Ukázky nálezů (rutil a ilmenit) a rozdání přebytků (andalusit, kyanit, rutil) z poslední a předposlední výpravy. Ukázky nálezů Ládi. Honza měl skvělou prezentaci o vybraných lomech na Českobudějovicku. Dohodnutí akcí na následující období. Na závěr diskuze. [b]1. 4. - sobota[/b] Avizovaná výprava na Borkovická blata. Účast: David st., Jirka a Petr. Bohužel to vypadá, že Borkovická blata jsou "zaniklá lokalita". A nebo jsme jí nenašli. Protože byla škoda nevyužít krásného slunečného dne (kolik takových od začátku roku bylo?), pokračovali jsme na lokalitu rutilu v Soběslavi. Během hodiny jsme každý měli několik kamenů (celkem asi 10 ks), některé opravdu pěkné. Třetí zastávku jsme udělali na lokalitě kyanitu u Krtova, kde David našel pěkný ilmenit cca 6 x 3,5 cm na matrixu 6 x 7 cm. Poslední zastávkou byla dědičná štola sv. Eliáše v Úsilném. Možná je to ostuda, ale byť jsme všichni rodilí budějčáci, nikdo z nás tam ještě nebyl. Našli jsme ústí štoly a jeden světlík. Bez vybavení jsme se nepouštěli do žádných výzkumů, takže se sem snad ještě vrátíme. Celkové nálezy: rutil (valounky a xx do 4 cm, kyanit (lištovité xx do 8 cm), sillimanit (hlízy do 15 cm), ilmenit (masivní kůra 6 x 3,5 cm na matrixu 6 x 7 cm). [b]28. 3. - úterý[/b] Blesková obhlídka stavu jihočeských polí. Účast: Jirka, Petr W a Vašek Pl. Dobrá zpráva: Sníh už je skoro ze všech polí pryč !!! Nálezy: křišťál (xx do 5 cm a drobné drúzky), kyanit (sytě modré lupenité xx do 3 cm), andalusit (kryst. agregáty do 10 x 10 cm), vltavíny (několik omletých kamenů, největší cca 32 g).   [b]25. 3. - sobota[/b] Konečně obleva a první letošní výprava! Účast: David st. a Jirka. Vzhledem k tomu, že na polích ještě leží sníh, výběr lokality byl velice omezený. Nakonec jsme skončili v lomu u Č. Budějovic. Nálezy: vějířkovité xx klinozoisitu (do 5 mm) a nazelenalý prehnit. [b]17. 3. - pátek[/b] Dlouhá zima nám už všem leze na mozek. Dnes je tomu čtyři měsíce, co jsme byli na poslední klubové sběrné výpravě. Přesně před čtyřmi měsíci začalo sněžit a od té doby je vše beznadějně přikryté sněhovou pokrývkou. Nezbývá než procházet loňské sběry v "depozitářích", pořádat sbírky, doplňovat kartotéky apod. Ale i to je zajímavá činnost a někdy ne zcela prosta překvapení. Například na jednom jihočeském vzorku z loňského podzimu, který dočasně skončil v novinách v bedně ve sklepě, se ukázal být pyrargyrit. [b]6. 3. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Jirka, Karolína, Láďa, Luděk, Honza, p. Kříž, Petr H., Petr ml a Zdeněk. Petr ml. přinesl tašku přebytků především z Černé, Láďa přinesl ukázky ze své sbírky, Luděk přinesl ukázat plody své práce - broušené zirkony a Dalibor přinesl loňský nález - dokonalý krystal (bournonitu?) z Příbrami. [b]6. 2. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Jirka, Honza, p. Kříž, Petr H., Petr ml. a Petr st. Plánovaná prezentace Petra st., se z důvodu informačního šumu ohledně jejího připomenutí nekonala, přesouvá se na pozdější termín. Byla diskutována námi navštívená burza v Praze. Dalibor přinesl vzorky z Příbrami a Jáchymova. Byl přijat nový člen klubu pan Ladislav Musil a byly vybrány dobrovolné členské příspěvky na rok 2006 (PST). [b]28. 1. - sobota[/b] Sběratelská burza v Praze. Účast: David st., Jirka, Petr ml. a Petr st. Příjemné setkání s kameny a sběrateli v tomto "mrtvém" období. [b]18. 1. - středa[/b] Předsednictví klubu na období leden až červen 2006 se ujal Petr Zeman. [b]9. 1. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, p. Kříž, Petr ml., Petr st., Petr T. a Vašek. Jirka prezentoval výroční zprávu a plán činnosti na rok 2006. Proběhlo vyhodnocení ankety Nález roku 2005. Vašek oznámil, že z důvodu časové zaneprázdněnosti bude v klubu nadále působit pouze jako čestný člen.


Fotogalerie: