Nový Li pegmatit z Černé

  19.01 2015     Zikeš Jiří ml.

Tímto se vracím k jarní klubové akci na kyanity Královského Hvozdu, popsané v jiné [url=http://www.mineraly.org/cz/?clanek=949]reportáži[/url]. Po sběru a průzkumu okolí lokality jsme z výpravy zbyli já s Jardou Irmišem. Hlavní část expedice odjela kamsi (do Nezdic) a mi se rozhodovali, co s načatým dnem. Rozhodli jsme se navštívit Černou, protože jsem měl čerstvou informaci, že jeden známý jihočeský sběratel objevil v lomu odstřel s krásnými chabazity doprovázenými dalšími zeolity, minerály na této lokalitě velmi vzácnými. Přesto, že Černá leží také na Šumavě, je to z Pancíře pěkný kus cesty. Přes Kvildu a Borovku nějakých 120 kiláků po horských stezkách. Po dvouhodinové vyhlídkové jízdě jsem vyřídil povolení ke vstupu a mohli jsme se pustit do lomu. Bohužel všechen zajímavý materiál se zeolity byl již v drtičce. Přesto se nám každému podařilo vypaběrkovat na místní poměry slušnou ukázku chabazitu, bohužel bez dalších doprovodných zeolitů. Zatímco Jarda se seznamoval s tamními krystalovanými amfiboly, pustil jsem se do prohlížení velmi čerstvého odstřelu. Nebyl ještě ani opršený, přestože od rána střídavě poprchávalo. Mou pozornost zaujalo pár balvanů pegmatitu, protože živec se mi zdál trochu namodralý. Kde se totiž objeví modrý živec, tam končí sranda. Vycítil jsem lithium. Po chvilce práce jsem na pár černých turmalínech našel přechod do hnědého až hnědozeleného ukončení. Den nemohl skončit lépe. Radost z objevu nového lithňáku byla obrovská.Je to sedmnáct let zpátky, kdy se v lomu v Černé objevil první elbaitový Li pegmatit. Je to celkem čtvrtý z okolí Černé, počítáme-li dvě tělesa objevená v podzemí grafitového dolu Václav v Bližné – Bližná I a Bližná II. Nelze ale vyloučit, že nový pegmatit v Černé je jen jakési pokračování původního pegmatitu odstřeleného v roce 1997. Poukazuje na to údajná velká podobnost materiálu. Nicméně říkejme jim prozatím Černá I a Černá II chcete-li. Na pegmatitech z Bližné udělal velký kus práce především autor Novák M. (Harry). Identifikoval řadu vzácných minerálů a spáchal studie o chemickém složení zdejších turmalínů s pozoruhodnými výsledky. Díky jeho vědeckým příspěvkům se elbaitové pegmatity z Bližné staly doslova světoznámé mezi odbornou veřejností. Pěkné review vyšlo v Minerálu (Novák 2011). Mineralogií pegmatitu v Černé se zabýval Černý P. ve své DP pod vedením Nováka M. Podle výsledků, však autor nejspíše vůbec nepřišel do styku se zónou s Li minerály. Nicméně materiál z původního pegmatitu z Černé s Li minerály by měl být uložen v MZM v Brně, v Prácheňském muzeu a ve sbírkách Fraňka J. a Kříže D. Pár dochovaných ukázek minerálů z pegmatitu Černá I je možno shlédnout též v naší [url=http://www.mineraly.org/cz/?clanek=799]fotogalerii[/url].Po vydařené květnové výpravě jsem se do lomu vracel velmi často, několikrát týdně, někdy i denně po práci třeba jen na pár hodin. Několika výprav se zúčastnili i Kříž D., pamětník prvního pegmatitu, Machek P., který mi velmi pomohl s největšími bloky a Lukášek J. Po několika deštích se materiál omyl a vykoukly velké bloky pegmatitu. Začaly galeje pomocí dlouhých pajcrů a těžkých palic. Začali se objevovat i další barevné variety turmalínu. Museli jsme brát domů velké formáty, abychom uchránili až decimetrové elbaity. Při formátování by se totiž zcela jistě rozsypaly. Turmalíny byly totiž dost hydrotermálně postižené. Když hrozilo, že materiál skončí v drtičce, požádal jsem Jardu Cíchu, který měl na štěstí s Frantou Krejčů nedaleko práci v krasovém podzemí, zda by se nechtěl podílet na záchraně tohoto zajímavého matriálu. Ochotně souhlasil - jak jinak :-). Podařilo se mu nasbírat dost pozoruhodného materiálu, včetně velkého bloku, který obsahoval z pegmatitu vše podstatné včetně zóny s velkými elbaity. Ideální studijní genetický vzorek. Za pomoci pracovníků lomu ho nechal přepravit do bezpečné vzdálenosti od rozváženého odstřelu. Asi po měsíci toho z odstřelu už mnoho nezbylo. Bylo to asi v době, kdy se dostala informace o pegmatitu na veřejnost a lom denně navštěvovala procesí sběratelů. Jejich nemilosrdným Estwingům neunikl ani onen "ideální studijní vzorek". Do dvou dnů z něj zbyla hromádka jemné štěrkové frakce. Lom jsem pak pravidelně navštěvoval až do konce července, ale nic zajímavého už se v odstřelu neobjevilo.Tím skončila práce v terénu a další práce čeká. Totiž, kromě barevných turmalínů, elbaitů a bůhvíčeho ještě (z Bližné je popsán mimo jiné např. liddicoatit) se v pegmatitu objevila i řada dalších minerálů. Vedle běžných: příjemně zelenomodrého albitu-cleavelanditu a velkých krystalů k-živce, i velmi vzácně izolované šupinky lepidolitu (objevil Cícha J.), zrna nejspíše apatitu, ojedinělý krystalek možná berylu a další nejspíše vzácné, kovové a metamiktní smolně lesklé minerály.Velké poděkování patří vedení lomu, které mi ochotně umožnilo opakovaný vstup a kamarádům, kteří pomohli při záchraně tohoto zajímavého materiálu před nemilosrdným chřtánem drtičky.Poznámka: Po odborné konzultaci s Cíchou J. jsem byl ujištěn, že se skutečně jedná o jiné těleso než původní pegmatit z roku 1997.


Fotogalerie: