Lednová schůzka

  15.01 2015     Zikeš Jiří ml.

Na lednové schůzce JMK, které se zúčastnili : JZI, ZDM, PTR, MMU, DKS, JMI, JZIml., LMU a VPL odprezentoval Petr svou představu a návrh změny vzhledu a struktury webových stránek klubu. Byl nastíněn plán společných akcí na letošní rok.