Prosincová schůzka

  07.12 2015     Zikeš Jiří ml.

Prosincová schůzka klubu byla zpestřena výbornou Zdeňkovo přednáškou : Trilobiti českého středního kambria aneb Cesta do Skryjí a zpět. Zdeněk nás seznámil se základními druhy kambrických trilobitů a popsal nám  lokality jejich výskytu v oblasti Jinců a Skryjí. Nakonec rozdal několik svých přebytků.Schůzky, na kterou kolegové přinesli ukázat své nejnovější sběry z oblasti Křemžské kotliny, rutily, amfiboly, augity a melafýry, se zúčastnili : ZMO, BTO, ZDM, MMU, PMA, DFU, JMI, MKU, JZI a JZI ml., MSV a VPL.


Fotogalerie: