Lednová schůzka 2019

  13.01 2019     Ing. Plecer Václav

Přítomni : JZI, JZI ml.,MMU, LMU, PMA, ZDM,JMI,DKS, AMI, EŠI,VPL. Schválen plán společných výprav klubu pod patronací Jirky Zikeše, Matrina Musila, Ládi Musila a Vaška Plecera.