1. klubová výprava 2019

  18.06 2019     Ing. Plecer Václav

Dne 19. května se pod vedením Martina Musila uskutečnila letošní první klubová výprava, tentokrát za barevnými křemeny, zejména ametysty, do sobědražské zóny. Výpravy se zúčastnili: Martin Musil jakožto garant akce, Jirka Zikeš st., Zdeněk Mach, Zbyněk Malínek, Míra Kubišta, Jirka Rada, který byl při té příležitosti přijat za řádného člena klubu, Eda Šiman a já. V krásném a příjemném ránu jsme se přes louku, rokli potoka a les doplahočili k jedné z lokalit, kde se dají tu a tam nějaké ametysty vyšťourat a kde jsme již v minulosti nějaké dílčí úspěchy měli. Rozdělili jsme se na dvě party, já s Jirkou Zikešem jsme hrabali na žíle křemene na malé pasece mězi stromy a zbytek, pod vedením Martina, zkoušel štěstí nedaleko v nízkém svahu. Zatímco já s Jirkou jsme štěstí neměli, kluci začali mít po chvíli práce pěkné  nálezy, které jsme poté spojenými silami ještě rozmnožili. Když jsme seznali, že už máme materiálu až až, bylo zapotřebí dostat jej do auta. Naštěstí přijel Zbyněk svým obřím SUV, které snadno všechen materiál pobralo. Největší kusy odvezl Zbyněk k sobě na rozříznutí na velké pile, zbylý materiál se 3 neděle nato zpracoval u Jirky na chalupě. Na své si přišel každý člen výpravy. Děkujeme jak Martinovi za skvěle připravenou akci tak i Jirkovi za umožnění zpracovat kameny u něho na chalupě. Obě akce byly skvělé !!


Fotogalerie:

Ráno v údolí potoka.
Spokojený Martin
Zbyněk a Zdeněk, také spokojení ...
První nálezy, značně nadějné.
a další pěkný materiál.
.. který bylo nutné nanosit do auta.
.. a že toho bylo dost !
Řezání u Jirky na chalupě.
Celkem dobré, že ?
Jirka Rada a předseda, obě důvěryhodné osoby, že ?
Společné foto nakonec. Zleva: Míra, Vašek, Jirka Zikeš, Zbyněk, Jirka Rada, Zdeněk a Martin.