3. klubová výprava 2019

  05.11 2019     Ing. Plecer Václav

V sobotu 26.října jsme se vypravili na podzimní procházku do okolí Moravice nedaleko Frymburka s cílem najít nějaký kyanit, který tam po mnohých výpravách sběratelů ještě zbyl. V krásném čistém dopoledni jsme se courali po loukách a lesích, až jsme narazili na neprobranou hromadnici v hloubi lesa. A bingo! po krátkém čase začaly padat z balvanů první nálezy. Jak to tak bývá, nejzajímavější nálezy učinil předseda, tedy já ! Nejdelší sloupce jen nepatrně zšedlého kyanitu dosahovaly délky 10 cm. Krásný nález měl i Jirka Zikeš, něco se podařilo vyšťourat i Martinovi. Po obědní pauze spojené s opékáním špekáčků a konzumací donesených lahváčů jsme příjemně zlenivělí pokračovali v obchůzce širšího okolí Moravice. Zpočátku to vypadalo, že jsme - soudě podle kamenů na hromadnicích - již mimo zónu výskytu kyanitů, neboť jsme nacházeli samé sillimanity. A najednou vytáhl Jirka z malé, nenápadné hromadničky, zasypané letitým jehličím a hlínou, balvánek velikosti dětské hlavy, plný pěkného, jen nepatrně zvětralého ,ale stále modrého kyanitu ! Jak vidno, když se zapojí instinkt a nechodí se pouze na stejná známá místa, lze i na zdánlivě prosbírané lokalitě učinit zajímavé nálezy. Domů jsme se příjemně upajdaní rozjeli v časném odpoledni.


Fotogalerie:

Chladné ráno cestou na lokalitu - Bílá Hůrka u Strachovic, foto MMU
Předseda, tedy já, s prvním nálezem
Zdeněk Mach sedící, klepající
Zprava: Jirka Mikoláš, Martin, Pavel, Zdeněk, Jirka Zikeš a já
První nález
Jirkovo zajímavý nález na malé hromadnici
Tentýž kámen omytý