Březnová klubová schůzka

  06.03 2007     Zikeš Jiří ml.

Pravidelná klubová schůzka. Představení nového čísla Minerálu, prezentace Výskyt goethitu v Křemžské kotlině, naplánování klubových akcí na nejbližší období, představení nových nálezů (např. beryl z nové, dosud nepublikované lokality).