16. klubová exkurze

  10.03 2007     Zikeš Jiří ml.

Klubová exkurze na lokality novohradského podhůří. Garantem akce byl Jirka. Účast: Petr Hasík, Jakub, Zdeněk, David ml., Petr Zeman, Láďa a Jirka. Nálezy: pyrit, křemen, hematit, stilbit, molybdenit.


Fotogalerie: