Průzkum stařin po těžbě grafitu

  12.05 2007     Zikeš Jiří ml.

Krásné sobotní dopoledne jsme využili k průzkumu tří štol po těžbě grafitu poblíž obce Jamné. Hledání lokality znamenalo poměrně dlouhý přesun v těžkém terénu, ale úspěch se nakonec dostavil. Narazili jsme na prostřední ze štol, které jsou situovány nad sebou ve výškovém rozestupu cca 20 m v prudkém svahu. Prozkoumali jsme všechny tři štoly, přičemž pěkné vzorky grafitu poskytla prostřední z nich. V grafitu, který je mimořádně kvalitní, se místy nacházejí krystaly sádrovce do 10 mm. Účast JZI a DKS.


Fotogalerie: