Listopadová schůzka

  23.12 2007     Zikeš Jiří ml.

Pravidelná měsíční schůzka. David připravil prezentaci na téma alpské lokality, Jirka v mezičase ukázal fotky z připravované publikace o Nové Vsi. Následovala prohlídka nových nálezů a rozdání přebytků.