Ostravská burza

  05.04 2008     Zikeš Jiří ml.

Minulou sobotu se konala tradiční jarní ostravská burza. Pro tentokrát ji pořadatelé přestěhovali do prostor nově vybudované auly Vysoké školy báňské - technické university v Ostravě-Porubě. Je nutné podtrhnout, že to byla změna k lepšímu, a to i přesto, že prostorná hala menzy také moc chyb něměla. Nicméně prostory pro burzu v periférii auly jsou prosvětlené, stoly jsou od sebe vzdálené tak aby nedocházelo k tlačenicím, paralelní řady stolů - s tím se tady nesetkáte, mezi některými stoly jsou dokonce kruhové sedačky pro vedení diskuzí či rodinné posezení. Významnou a vítanou změnou je přítomnost bufetu a jídelny v přízemí auly kde si dokonce můžete dát i oběd, což na předchozích místech konání nebylo k dispozici.Jak bývá pro Ostravu obyčejem, v převaze jsou zastoupeni vystavovatelé nerostů nad korálkáři. Nabízené šutry mají zpravidla standartní kvalitu, nic nelze považovat za šrot na straně jedné, na straně druhé tam zase nic mimořádného nebylo. každý návštěvník se mohl přijít na své. K dispozici byl vepický pegmatit (mikroklin a záhnědy), uranové sekundáry ze Zálesí, jesenické nerosty pegmatitů a metamorfitů, millerity ze Staříč, kalcity ze Štramberka apod. Přirozeně nechyběl ani Minerál.Podzimní setkání všem doporučuji.


Fotogalerie: