Jarní burza v Příbrami

  19.04 2008     Zikeš Jiří ml.

Tak jako již tradičně jsme se zůčastnili Příbramské jarní burzy nejen jako návštěvníci, ale i u vlastního stolku s časopisem Minerál. Tentokrát k nám nebyli pořadatelé příliš štědří pokud jde o prostor, který jsme měli vyhrazený. Tísnili jsme se dva (a k tomu ještě tři děti) u stolku 80x80. Bylo zřejmé, že pořadatelé měli letos hodně práce s umístěním všech prodejců. Nastala totiž ona loni avizovaná změna a galerie zůstala zcela uzavřená. Ani bychom nebyli předpokládali jak zásadně tato úprava zahustí provoz v hlavním sále a předsálí. Takové tlačenice v Příbrami už dlouho napamatujeme.


Fotogalerie: